Strona Główna

 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

 

 

Budynek przy ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański  – główna siedziba Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 

Władze: Prezes Sądu, Dyrektor Sądu

Wydziały: II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Oddziały: Odział Administracyjny, Księgowość, Kasa, Archiwum

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

Biuro Podawcze

Budynek przy ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański

Wydziały: I Wydział Cywilny, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przy budynku przy ul. Kościuszki 13 mieści się Ośrodek Kuratorski.

Sąd Rejonowy urzęduje :

w poniedziałki od 7:30 -do 18.00

od wtorku do piątku od 7: 30 -15: 30

Kasa – godziny otwarcia:

– w poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 18:00 (przerwa od godz. 14:00 do godz. 14:30)

– od wtorku do piątku od godz. 9:00 do godz. 14:00

– w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca od godz. 9:00 do godz. 13:00 (również w poniedziałek)

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim:

miasta: Czarna Woda, Skórcz, Starogard Gdański oraz gminy: Starogard Gdański, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo.


Numer rachunku bieżącego dochodów Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

NBP O/O w Gdańsku

57 1010 1140 0064 8022 3100 0000

wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary

do przelewu za granicą należy podać numer SWIFT: NBPLPLPW  IBAN: PL

Numer r-ku sum depozytowych

Informujemy, iż w związku z opublikowaniem w dniu 21 listopada 2014 roku w Dzienniku Ustaw pozycja 1626 Ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw od dnia 01 stycznia 2015 roku wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe przydzielone dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przez bank BGK:

PLN 92 1130 1017 0021 1001 0490 0004

USD 65 1130 1017 0021 1001 0490 0005

EUR 49 1130 1017 0021 1001 0490 0002

CHF 76 1130 1017 0021 1001 0490 0001

GBP 22 1130 1017 0021 1001 0490 0003

Informujemy także, że wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE W KASIE SĄDU.


Numer rachunku sum na zlecenia

NBP O/O w Gdańsku

94 1010 1140 0064 8013 9800 0000

zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy

Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk

67 1130 1121 0006 5594 5820 0001

świadczenia pieniężne, nawiązki

Numer rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

NBP O/O w Gdańsku

77 1010 1140 0064 8018 9110 0000

zwrot pożyczek mieszkaniowych


Wszelkie pisma należy składać bezpośrednio w biurze podawczym czynnym od 7:30 do 15.30 oraz nadsyłać pocztą na adres 83-200 Starogard Gdański ul. Kościuszki 30.

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących funkcjonowania Sądu codziennie w godzinach od 13:00 do 14:00.

Przewodniczący Wydziału przyjmują interesantów w sprawach funkcjonowania Wydziału codziennie w godzinach od 13:00 do 14:00.

Biuro Obsługi Interesanta (BOI)– tel.58-777-46-60 ul. Kościuszki 30 ( z zakresu spraw karnych i rodzinnych)

Punkt Obsługi Interesanta (POI) –tel.58-777-50-50, 58-777-50-51 ul. Kościuszki 13( z zakresu spraw cywilnych i wieczystoksięgowych)

Udziela informacji o:

  • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
  • rodzajach środków odwoławczych i  terminach do ich wniesienia;
  • kosztach sądowych oraz sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
  • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
  • sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu sądu;
  • poszczególnych wydziałach, ich właściwości rzeczowej i miejscowej, lokalizacji oraz numerach telefonów i godzinach urzędowania;
  • terminach rozpoznawanych spraw oraz salach rozpraw;
  • stanie postępowań rozpoznawanych przez wydziały
 Opublikowano przez o 12:22