Sty 262016
 

Starogard Gdański 11 stycznia 2016

Sygn. akt Ns 631/15

O G Ł O S Z E N I E

„Postanowieniem z dnia 10 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 631/15 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Starogardzkiemu – Domowi Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 17.936,16 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 16/100) i kolczyka koloru złotego (kolczyk jest o długości 3,7 cm., w kształcie łezki na długiej zawieszce, łezka zakończona kuleczką koloru złotego, w środkowej części kolczyka znajduje się wzorzyste wypełnienie) z zastrzeżeniem, że kwota ta będzie wypłacona, a kolczyk koloru złotego wydany, na wniosek spadkobierców Teresy Wichert, po udokumentowaniu prawa do spadku.
Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego i kolczyka koloru złotego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa;

Sędzia Sądu Rejonowego

Elżbieta Tramowska