Mar 222016
 

Starogard Gdański, dnia 21 marca 2016 roku

Sygn. akt Ns 960/15

OGŁOSZENIE

                         „Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2015 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt INs 960/15 Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Starogardzkiemu – Domowi Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 609,22 złotych (słownie: sześćset dziewięć złotych 22/100) pozostawionej przez zmarłego Zbigniewa Stanisława Buczak, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona jego spadkobiercom, na ich wniosek, po udokumentowaniu prawa do spadku.

Sąd wzywa spadkobierców Zbigniewa Stanisława Buczak do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego, gdyż w razie niepodjęcia depozytu w okresie 3 lat od ogłoszenia Sąd orzeknie jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa”