Mar 232016
 

Starogard Gdański, dnia 23 marca 2016 roku

Sygn. akt Ns 631/11

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim pod sygnaturą akt I Ns 631/11 toczy się postępowanie z wniosku Gabrieli Skorek z udziałem Janiny Ostrowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Rynkiewiczu, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Osiek, zmarłym dnia 12 marca 1949 roku w miejscowości Osiek. Spadkodawca Jan Rynkiewicz, syn Wojciecha i Magdaleny, urodził się w miejscowości Lubostroi, w dacie zgonu był żonaty z Bertą Rynkiewicz z domu Recka.

Sąd wzywa spadkobierców Jana Rynkiewicza, aby w terminie sześciu miesięcy zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, ponieważ w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Elżbieta Tramowska