Kwi 112016
 

Starogard Gdański, dnia 11 marca 2016 roku

Sygn. akt Ns 512/98

O G Ł O S Z E N I E

„Postanowieniem z dnia 05 listopada 1998 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
w sprawie I Ns 512/98 zezwolił wnioskodawcy Domowi Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 478,21 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 21/100), która ma być wypłacona spadkobiercom Marii Wykowskiej na ich wniosek.
Sąd wzywa spadkobierców Marii Wykowskiej do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa”.