Kwi 122016
 

Dnia 16.02.2016 r.

Sygn. akt I C 114/16

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c.ustanowiono kuratora w osobie:

Małgorzaty Olszewskiej

pracownika tutejszego sądu do reprezentowania w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim – dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Artura Lehmann ostatnio stale zamieszkałego ul. Paderewskiego 13/5, 83-200 Starogard Gdański,

w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzbą we Wrocławiu przeciwko Arturowi Lehmann

o zapłatę.

Wniosek i inne pisma, wymagają dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.