Kwi 132016
 

Starogard Gdański, dnia 13 kwietnia 2016 roku

Sygn. akt Ns 231/15

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim pod sygnaturą akt Ns 231/15 toczy się postępowanie z wniosku Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Ingrid Kroplewskiej zmarłej w dniu 04 marca 2014 roku w Starogardzie Gdańskim , ostatnio stale zamieszkałej w Starogardzie Gdańskim.

Sąd wzywa spadkobierców Ingrid Kroplewskiej, aby w terminie sześciu miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje uprawnienia do spadku, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w dziedziczeniu.

Sędzia Sądu Rejonowego

Elżbieta Tramowska