Kwi 202016
 

Starogard Gdański, 4 marca 2016

Sygn. akt Ns 384/15

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim pod sygn. akt I Ns 384/15 toczy się postępowanie z wniosku Waldemara Węsierskiego, Zbigniewa Węsierskiego, Zdzisława Węsierskiego, Marii Struczyńskiej i Haliny Łepek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości rolnej położonej w Osiecznej o powierzchni 0.65.00 ha dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd. prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1A/00000580/6 zabudowanej domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Sąd wzywa następców prawnych Mariana Włoch ostatnio stale zamieszkałego w Mościskach nr 4, gm. Lubichowo, pow. Starogard Gd., woj. pomorskie, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się i wykazali swoje uprawnienia do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności przedmiotowej nieruchomości przez zasiedzenie.