Maj 252016
 

Starogard Gdański, dnia 19 kwietnia 2016 roku

Sygn. akt Ns 167/16

O G Ł O S Z E N I E

„W Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim pod sygnaturą akt I Ns 167/16 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Wojcickim, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Starogard Gdański, zmarłym dnia 2 marca 2014 roku w miejscowości Stargard Gdański. Sąd wzywa spadkobierców Mirosława Wojcickiego, aby w terminie sześciu miesięcy zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

Sędzia Sądu  Rejonowego
Aleksandra Ossowska