Cze 172016
 

Starogard Gdański, 18 maja 2016 r.

Sygn. akt I Ns 954/14 

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim pod sygn. akt I Ns 954/14 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Marii Pączek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez Andrzeja Kupczyk własności nieruchomości o pow. 1.98.00 ha położonej w Skórcz-Kranek, zapisanej w zamkniętej Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Wydziału Ksiąg Wieczystych Mały Zajączek k. 24. Sąd wzywa Katner Franz Imianowski, Anastasję Imianowski, bądź ich następców prawnych aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości gdyż w przeciwnym wypadku wniosek może zostać uwzględniony”.