Lip 202016
 

Starogard Gdański, dnia 30 czerwca 2016 roku

Sygn. akt Ns 568/15

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim pod sygnaturą akt I Ns 568/15 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Gerigk z udziałem Mirosława Gerigka, Jerzego Gerigka, Ryszarda Gerigka, Czesława Gerigka, Witolda Gerigka, Wojciecha Krzywdy, Jerzego Krzywdy, Józefa Krzywdy, Teresy Narloch, Urszuli Trusczyńskiej, Kingi Sztormowskiej, Ireny Czarneckiej, Kingi Kurowskiej, Jolanty Kotowskiej, Izabeli Bałdygi i Bożeny Grönberg o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Czarna Woda przy ulicy Długiej 12, działka nr 276, o powierzchni 0,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził księgę wieczystą Czarna Woda karta 21. Sąd wzywa spadkobierców Andreasa Gerigk, aby w terminie trzech miesięcy od chwili ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i wykazali swoje uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sprawa zostanie rozpoznana pod ich nieobecność.

Sędzia Sądu Rejonowego

Piotr Wangler