Sie 252016
 

Starogard Gdański, dnia 12 sierpnia 2016 roku

Sygn. akt Ns 548/15

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim pod sygnaturą akt I Ns 548/15 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Starogardzkiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Szlachta, powiat starogardzki, województwo pomorskie, składającej się z działek nr 300/1, 300/4, 300/6, 320/1, 440, 441, 442, 443 objętej księgą wieczystą numer GD1A/00061949/6 o łącznej powierzchni 4,5661 ha.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Feliksa Bolesława Stopowskiego, aby w terminie trzech miesięcy od chwili ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i wykazali swoje uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sprawa zostanie rozpoznana pod ich nieobecność.

Sędzia Sądu Rejonowego

Piotr Wangler