Wrz 272016
 

Starogard Gdański, dnia 26 września 2016 roku

Sygn. akt Ns 599/16

O G Ł O S Z E N I E

W sprawie o syngnaturze akt I Ns 599/16 tutejszy Sąd wszczął z urzędu postępowanie o likwidację depozytu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 636/12 tutejszego Sądu.
Sąd wzywa do udziału w sprawie spadkobierców Marka Wilma do zgłoszenia się w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia do wzięcia udziału w sprawie.

Sędzia Sądu  Rejonowego
Piotr Wangler