Sie 082017
 

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2017 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 69/17 referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Starogardzkiemu Domowi Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 387,49 złotych pozostawionej przez zmarłego Janie Rekowskim, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom ustawowym, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Referendarz sądowy wzywa spadkobierców Jana Rekowskiego do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego, gdyż w razie niepodjęcia depozytu w okresie 3 lat od ogłoszenia Sąd orzeknie jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa”;