Kwi 202018
 

Na zarządzenie Sędziego Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd. Aleksandry Ossowskiej w załączeniu postanowienie z dnia 28.03.2018r. w sprawie Nc 2380/17.

 

POUCZENIE:

 

Od doręczonego postanowienia przysługuje zażalenie co do punktów 1, 3 i 4, które składa się w terminie tygodniowym od jego doręczenia.

Zażalenie może zostać złożone bezpośrednio w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd. lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, co jest równoznaczne z wniesieniem do Sądu.

 

Zażalenie kieruje się do Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział III Cywilny Odwoławczy, jednakże wnosi się je na adres Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd.