Cze 282018
 

           Na zarządzenie Sędziego Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd. Aleksandry Ossowskiej w załączeniu postanowienie z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie Nc 960-18                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Starogard Gdański, dnia 28 czerwca  2018 rok

 

Sygnatura akt I Co 858/18

 

 

NOTATKA URZĘDOWA

 

W dniu dzisiejszym, o godzinie  12:05 w  elektronicznym repozytorium VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie ustaliłam, że wydany został nakaz zapłaty oraz postanowienie w przedmiocie nadania mu klauzuli wykonalności, o treści jak w załączonych do wniosku przez pełnomocnika wierzyciela wydrukach.

 

 

                                                                                                                     Sporządził:

                                                                                                           Starszy Sekretarz Sądowy

                                                                                                                 Wioleta Wiśniewska