Wrz 042020
 

Zawiadamia się pokrzywdzonych w sprawie przeciwko Lechowi Płaneta oskarżonemu o popelnienie czynu z artykułu art. 173§2 kk w zw. z art. 173§1 kk w zb. z art. 157§1 i 2 kk w zw. z art. 157§3 kk w zw. z art. 11§2 kk (sygnatura akt K 1089/19), iż rozprawa główna odbędzie się
14 grudnia 2020 r. o godz. 09:30 sala A21
w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 30.
Sąd informuje, iż pokrzywdzonym przysługuje prawo do przystąpienia do udziału w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Równocześnie Sąd informuje, iż oskarżonemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze; pokrzywdzonym przysługuje prawo sprzeciwu wobec takiego wniosku.