Sty 182021
 

Sygnatura akt I Nc 3456/2019 POSTANOWIENIE Dnia 28 października 2020 rok Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa Tycjana Szymona Saltarskiego Syndyka Masy Upadłości Energetyczne Centrum Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Warszawie przeciwko Barbarze Annie Liebrecht
o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie.