Sty 212021
 

Sygnatura akt I Co 3/20 P O S T A N O W I E N I E Dnia 23 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny w składzie następującym:Przewodniczący: sędzia Beata Szymańska
po rozpoznaniu w dniu 23 października 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku VIDAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bojano z udziałem 7 Plus Spółka z o.o. spółka komandytowa w Starogardzie Gdańskim
o zawezwanie do próby ugodowej p o s t a n a w i a :na podstawie przepisu artykułu 177 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie w sprawie.