Sty 212021
 

Sygnatura akt I Nc 1443/20 POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2020 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 30 października 2020 r. w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie przeciwko Kamilowi Biernatowi o zapłatę postanawia: na podstawie artykułu 177 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie.