Sty 212021
 

Sygnatura akt I Nc 3362/19 POSTANOWIENIE Dnia 9 listopada 2020 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Eques Michael Ström Creditum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku przeciwko Romanowi Ringwelskiemu o zapłatę postanawia: na podstawie artykułu 177 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postępowania cywilnego w związku z artykułem 1391 paragraf 2 zdanie 2 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie.