Sty 212021
 

Sygnatura akt I Nc 343/20 POSTANOWIENIE Dnia 27 października 2020 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 27 października 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie
przeciwko Rafałowi Wiesławowi Glazerowi o zapłatę postanawia: na podstawie artykułu 177 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postępowania cywilnego w związku z artykułem 1391 paragraf 2 zdanie 2 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie.