Sty 212021
 

Sygnatura akt I Nc 394/20 POSTANOWIENIE Dnia 26 października 2020 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 26 października 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Katarzynie Piernickiej o zapłatę postanawia: na podstawie artykułu 177 § 1 punkt 6 kodeksu postępowania cywilnego w związku z artykułem 1391 § 2 zdanie 2 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie.