Lut 012021
 

Sygn. akt: I C 240/19 Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 28 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2021 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie przeciwko Adrianowi Rogalińskiemu o zapłatę z a r z ą d z a : 1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Andrzeja Rogalińskiego kuratora w osobie Celiny Elas – Cymanowskiej – pracownika tutejszego Sądu;