Lut 022021
 

Sygnatura akt I C 422/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 3 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przeciwko Pawłowi Tramowskiemu i Bożenie Tramowskiej o zapłatę p o s t a n a w i a : na podstawie artykułu 177 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie.