Lut 052021
 

Starogard Gdański, dnia 7 grudnia 2020 roku Sygnatura akt Ns 73/2017 OGŁOSZENIE Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2017 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 73/2017 zezwolił wnioskodawcy Piotrowi Pobłockiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,80 złotych (słownie: osiemdziesiąt groszy) z odsetkami 8 procent w skali roku poczynając od 17 marca 1966 roku, tytułem kosztów postępowania zabezpieczonego hipoteką przymusową zwykłą na rzecz Sądu Powiatowego w Gdańsku w księdze wieczystej nr GD1A/00002613/1, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona następcy prawnemu Sądu Powiatowego w Gdańsku  po wykazaniu jego uprawnienia poprzez stosowne orzeczenie sądu lub decyzję administracyjną. Referendarz sądowy wzywa następców prawnych Sądu Powiatowego w Gdańsku do odbioru powyższej kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Sędzia Sądu  Rejonowego Ewa Lewandowska