Lut 052021
 

Dnia 05 lutego 2021 roku Sygnatura akt I Ns 64/19 O G Ł O S Z E N I E Na mocy artykułu 144 kodeksu postępowania cywilnego ustanowiono kuratora w osobie: Hanny Czarneckiej pracownika tutejszego sądu do reprezentowania w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim – dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Macieja Koseckiego w sprawie z wniosku Starosty Starogardzkiego z udziałem Macieja Koseckiego o orzeczenie przepadku
Wniosek i inne pisma, wymagają dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.