Lut 082021
 

Starogard Gdański, dnia 8 lutego 2021r. Sygn. akt  Ns 669/19 O G Ł O S Z E N I E W trybie artykułu  637paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, jako sąd spadku, ogłasza, że w dniu 16 listopada 2020 roku wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Marcie Czapskiej z domu Domaros, urodzonej 11 sierpnia 1897 roku, zmarłej 2 marca 1983 roku w gminie Kaliska.

POUCZENIE:

Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz tymczasowi przedstawiciele lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

http://www.starogard-gd.sr.gov.pl/wp-admin
http://www.starogard-gd.sr.gov.pl/wp-admin