Lut 082021
 

Starogard Gdański, dnia 8 lutego 2021 roku Sygnatura akt Ns 484/2020 OGŁOSZENIE W trybie artykułu 637 paragraf 3 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, jako sąd spadku, ogłasza, że w dniu 4 grudnia 2020 roku wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Arkadiuszu Kotlewskim (PESEL 78092515573), zmarłym w dniu 23 października 2019 roku w Starogardzie Gdańskim, ostatnio stale zamieszkałym w Rokocinie. POUCZENIE: Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Wangler