Lut 092021
 

Dnia 9 lutego 2021 roku Sygnatura akt I C 39/2020  OGŁOSZENIE Na mocy artykułu 144 kodeksu postępowania cywilnego ustanowiono kuratora procesowego w osobie: Karoliny Świderskiej pracownika tutejszego sądu do reprezentowania w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim – dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jarosława Reducha w sprawie z powództwa Elżbiety Połońskiej przeciwko Jarosławowi Reducha o zapłatę. Sygnatura akt I C 39/2020  Wniosek i inne pisma, wymagają dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Lewandowska