Lut 092021
 

Starogard Gdański, dnia 9 lutego 2021 roku Sygnatura akt Ns 129/2020 OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim pod sygnaturą akt I Ns 129/2020 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Jechorek o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Zdrójno, działka nr 64, o powierzchni 0.66 hektarów, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadził zamkniętą księgę wieczystą K-105 Zdrójno. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Marianny i Franciszka Chabowskim, aby w terminie trzech miesięcy od chwili ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i wykazali swoje uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sprawa zostanie rozpoznana pod ich nieobecność. Sędzia Sądu  Rejonowego Ewa Lewandowska.