Lut 092021
 

Starogard Gdański, dnia 9 lutego 2021 roku Sygnatura akt Ns 184/2017 OGŁOSZENIE Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 184/2017 zezwolił wnioskodawcy Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.665,89 złotych (słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) pozostawionych przez zmarłego Józefa Bednarskiego, z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowa kwota ta ma być wypłacona jego spadkobiercom na ich wniosek po wykazaniu uprawnienia do dziedziczenia. Sąd wzywa spadkobierców Józefa Bednarskiego do odbioru depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Sędzia Sądu  Rejonowego Ewa Lewandowska.