Lut 092021
 

Starogard Gdański, dnia 9 lutego 2021 roku Sygnatura akt Ns 66/2017 OGŁOSZENIE Postanowieniem z dnia 09 października 2017  roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 66/2017 zezwolił wnioskodawcy Domowi Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 115,95 złotych (słownie: sto piętnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) pozostawionej przez zmarłą Hannę Jadwigę  Grabowską, z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowa kwota ta ma być wypłacona jej spadkobiercom na ich wniosek po wykazaniu uprawnienia do dziedziczenia. Sąd wzywa spadkobierców Hanny Jadwigi Grabowskiej do odbioru depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Sędzia Sądu  Rejonowego Ewa Lewandowska.