Lut 092021
 

Starogard Gdański, dnia 9 lutego 2021 roku, Sygnatura akt Ns 869/2016 OGŁOSZENIE Postanowieniem z dnia 25 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 869/2016 zezwolił wnioskodawcy Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych imienia Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.189,87 złotych (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) pozostawionej przez zmarłego Stanisława Sabiniarz, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona jego spadkobiercom na ich wniosek po wykazaniu uprawnienia do dziedziczenia. Sąd wzywa spadkobierców Stanisława Sabiniarz do odbioru depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Sędzia Sądu  Rejonowego Ewa Lewandowska