Lut 102021
 

Starogard Gdański, dnia 10 lutego 2021roku Sygnatura akt Ns 89/20 O G Ł O S Z E N I E W trybie artykułu 637 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, jako sąd spadku, ogłasza, że w dniu 16 listopada 2020 roku wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Helenie Lubińskiej, urodzonej 3 sierpnia 1915 roku w miejscowości Iwiczno, zmarłej 22 sierpnia 1993 roku w miejscowości Iwiczno.

POUCZENIE: Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz tymczasowi przedstawiciele lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.