Lut 172021
 

Sygnatura akt I Co 1518/16 P O S T A N O W I E N I E Dnia 25 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : sędzia Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2021 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Towarzystwo Zarządzające SKOKa sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna,  ULTIMO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu,  Intruma Justiti Debta Funda 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie,  Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

z udziałem Jacka Korpala, Wioletty Korpal w przedmiocie egzekucji z nieruchomości KW nr GD1A/00015413/3 (Jarosław Baran) na skutek zażalenia wierzyciela Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

z dnia 23 grudnia 2021 roku, sygnatura akt I Co 1518/16 p o s t a n a w i a : odrzucić zażalenie,