Lut 172021
 

Starogard Gdański, dnia 17 lutego 2021 roku Sygnatura akt I Ns 722/16 O G Ł O S Z E N I E Postanowieniem z dnia 22 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 722/16 zezwolił wnioskodawcy Gminie Miejskiej Starogard Gdański- Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 298,94 złotych z zastrzeżeniem, że kwota ta będzie wydana na wniosek spadkobierców Władysława Rogalińskiego, po udokumentowaniu prawa do spadku; Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa