Lut 232021
 

Starogard Gdański, dnia 23 lutego 2021 roku Sygnatura akt Ns 61/2017 OGŁOSZENIE Postanowieniem z dnia 05 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w sprawie I Ns 61/2017 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Starogardzkiemu – Domowi Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 321,80 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) pozostawionej przez zmarłego Piotra Garskiego, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona jego spadkobiercom na ich wniosek po wykazaniu uprawnienia do dziedziczenia. Sąd wzywa spadkobierców Piotra Garskiego do odbioru depozytu sądowego w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Sędzia Sądu  Rejonowego Ewa Lewandowska