Wioleta Wiśniewska

Sty 182021
 

Sygnatura akt I Nc 1917/2020 POSTANOWIENIE Dnia 23 listopada 2020 rok Referendarz sądowy Maciej Bartoszewicz w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim I Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Energa – Obrót Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przeciwko Martynie Huk o zapłatę postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość funkcjonalną i przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Gdańsk – Północ w Gdańsku, Sądowi Gospodarczemu.

Sty 182021
 

Sygnatura akt I Nc 3456/2019 POSTANOWIENIE Dnia 28 października 2020 rok Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Starogardzie Gdańskim w I Wydziale Cywilnym Maciej Bartoszewicz po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020 roku w Starogardzie Gdańskim na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa Tycjana Szymona Saltarskiego Syndyka Masy Upadłości Energetyczne Centrum Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Warszawie przeciwko Barbarze Annie Liebrecht
o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie.