Paź 052020
 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim uprzejmie informuje, że z dniem 05.10. 2020 roku w budynku Sądu przy ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański nastąpiła zmiana formy obsługi kasowej.

Wpłaty na odpowiednie rachunki bankowe
(wykaz na http://www.starogard-gd.sr.gov.pl/wykaz-rachunkow/) można dokonywać:
– za pośrednictwem przelewów bankowych,
– w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. (tj. Urzędy, Filie, Agencje, Punkty PP) na terenie całego kraju, bez prowizji od 15 lipca 2020 roku.

Opłaty KRK:
• forma bezgotówkowa (szybki przelew, karta płatnicza) za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl,
• znakiem opłaty sądowej w formie elektronicznej (e-znakiem) w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (czyli tzw. „zaświadczenia o niekaralności”) przez portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl.

Wrz 152020
 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim został nominowany do wyzwania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.
Wyzwanie zostało przyjęte w dniu 2 września 2020 roku i odbyło się przed budynkiem Sądu przy ulicy Sobieskiego 6 A.

Pracownicy Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim pod przewodnictwem Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu wykonali pompki i przysiady na rzecz Olka Lewandowskiego z Czarnej Wody, który zmaga się z ciężką chorobą SMA, czyli rdzeniowym zanikiem mięśni (https://www.siepomaga.pl/olus-sma)
oraz nominowali do udziału w akcji koleżanki i kolegów z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim oraz Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jarosława Baran, Jakuba Kraul i Mariusza Peplińskiego.


Podczas akcji w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim udało się zebrać w gotówce kwotę 1.420,00 zł.

Mar 032020
 

KOMUNIKAT O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZWROTU ZAKUPIONYCH I NIEWYKORZYSTANYCH E-ZNAKÓW ORAZ ZWROTU KWOTY ZA NIEWYKORZYSTANE E-ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398. 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy, ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej. Jednocześnie informujemy, że ogólne warunki reklamacji i ich uwzględnienie bądź nie, rozpatrywać należy indywidualnie z uwzględnieniem zasad wynikających m.in. z Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, które wskazują, że reklamacja jest zasadna wówczas, gdy podstawą niezadowolenia klienta jest wada produktu lub usługi (np. w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności lub błędu po stronie sądu).

Lut 202020
 

W związku z „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” bezpłatnej pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym udzielać będą asystenci sędziego w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30.

Ponadto w dniu 21 lutego 2020 roku w godzinach od 8.00 do 10.00 w pokoju nr 17 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 bezpłatnego poradnictwa udzielać będzie przedstawiciel Stowarzyszenia OVUM.

Sty 292020
 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim informuje iż od dnia 29.01.2020 do odwołania wpłaty z tytułu świadczeń oraz nawiązek na Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej można realizować wyłącznie na rachunek bankowy Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk 67 1130 1121 0006 5594 5820 0001. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem poczty lub przelewu w banku.

Na dowodzie wpłaty należy podać numer sprawy której dotyczy wpłata.

Za utrudnienia przepraszamy.