Mar 032020
 

KOMUNIKAT O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZWROTU ZAKUPIONYCH I NIEWYKORZYSTANYCH E-ZNAKÓW ORAZ ZWROTU KWOTY ZA NIEWYKORZYSTANE E-ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398. 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy, ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej. Jednocześnie informujemy, że ogólne warunki reklamacji i ich uwzględnienie bądź nie, rozpatrywać należy indywidualnie z uwzględnieniem zasad wynikających m.in. z Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, które wskazują, że reklamacja jest zasadna wówczas, gdy podstawą niezadowolenia klienta jest wada produktu lub usługi (np. w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności lub błędu po stronie sądu).

Lut 202020
 

W związku z „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” bezpłatnej pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym udzielać będą asystenci sędziego w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30.

Ponadto w dniu 21 lutego 2020 roku w godzinach od 8.00 do 10.00 w pokoju nr 17 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 bezpłatnego poradnictwa udzielać będzie przedstawiciel Stowarzyszenia OVUM.

Sty 292020
 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim informuje iż od dnia 29.01.2020 do odwołania wpłaty z tytułu świadczeń oraz nawiązek na Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej można realizować wyłącznie na rachunek bankowy Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk 67 1130 1121 0006 5594 5820 0001. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem poczty lub przelewu w banku.

Na dowodzie wpłaty należy podać numer sprawy której dotyczy wpłata.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wrz 302019
 

Wydarzenia związane z obchodami Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim:

15 października 2019 roku o godzinie 10:00 budynek przy ul. Kościuszki 30

Odbędzie się spotkanie z przedstawicielami największych podmiotów zarządzających lokalami mieszkalnymi z terenu Starogardu Gdańskiego z udziałem mediatora i Prezesa Sądu

Tematyka spotkania: możliwości polubownego rozwiązywania sporów związanych z obowiązkiem zapłaty zaległych czynszów i opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z lokalu i promowanie mediacji

Więcej informacji w zakładce -> Mediacje

Wrz 092019
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 16.09.2019 roku kasa sądu będzie nieczynna z uwagi na aktualizację systemu ZSRK jak i aplikacji zintegrowanych z tym systemem.

Informujemy o możliwości dokonywania płatności sądowych z wykorzystaniem:

·         formy bezgotówkowej (szybki przelew, karta płatnicza) za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 

·         znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej (e-znaku) w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (czyli tzw. „zaświadczenia o niekaralności”), który to znak może zostać zakupiony zarówno w kasie sądu*, jak i przez portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl.