Sty 082020
 
Gru 032019
 

Lip 122019
 

Cze 262019
 


Cze 102019
 Gru 142018
 

Gru 032018
 

F-273-124/2018 na usługę całodobowej ochrony budynków Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

zaproszenie ochrona 273-124-18

załącznik nr 1 formularz oferty

załącznik nr 2 oświadczenie

załącznik nr 3 wykaz wykonanych usług

załącznik nr 4 wzór umowy ochrona

załącznik nr 5 umowy wykaz osób

Unieważnienie zapytania ofertowego

Lis 282018
 

F-273-140/2018 Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

Zapytanie-ofertowe-Usługa-sprzatania-2018-SR-Starogard Gdański

załacznik nr 1 formularz oferty

załącznik nr 2 wykaz wykonanych usług

załącznik nr 3 wzór umowy

Wzór umowy załącznik nr 1

Wzór umowy załącznik nr 2

Wzór umowy załącznik nr 3

Wzór umowy załącznik nr 4


F-273-140/18 zapytania ofertowe


F.273.140.18 Zawiadomienie o wyborze oferty

Sie 082018
 

F-272-03/2018 pn. Remont z renowacją części elewacji ceglanej zewnętrznej tj. ściany wschodniej oraz remont toalety i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dwóch pomieszczeń biurowych (wraz z niezbędnymi zmianami funkcjonalno-przestrzennymi) sąsiadujących z toaletą, w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30

decyzja nr AB.6740.3.151.2018

Projekt elewacja

Projekt toaleta

SIWZ+Załączniki

Ogłoszenie


STWiORB

1 2 3 4 13 17 20 27 28 31 32 36 50 STRONA TYTULOWA


Protokół z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Cze 202018
 

Remont z renowacją części elewacji ceglanej zewnętrznej tj. ściany północnej oraz ściany zachodniej z częścią południową budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.

Decyzja NR AB.6740.3.135.2014ELEWACJA-PÓŁNOCNA-PRZEDMIAR

ELEWACJA-ZACHODNIA-Z-CZĘŚCIĄ-POŁUDNIOWEJ-PRZEDMIAR

Mapa_do_celow_informacyjnych

Ogłoszenie

Orzeczenie techniczne prac konserwatorskich

Projekt

Rysunki

SIWZ

STWiORB


potokol z otwarcia ofert

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia