Kwi 182017
 

W załączeniu dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego powyżej 30.000 EUR nr 01/PZP/SR/2017

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRZEDMIARY

PROJEKT CO

Ogloszenie

decyzja AB674031352014

decyzja AB674031352014

SIWZ

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYKA SSWIN

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Protokół z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie