E-Sąd

 

Broszura informacyjna dot. EPU

Email Drukuj PDF

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości ulotki informacyjnej dotyczącej Elektronicznego Postępowania Upominawczego informujemy, iż ulotka ta dostępna jest w załączniku tego artykułu oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod następującym adresem: komunikat o ulotce informacyjnej EPU.

Broszura ta ma na celu przybliżenie samego postępowania oraz sposobów ewentualnej obrony przed wydanym w sprawie nakazem.

Zmieniony ( Piątek, 02 Listopad 2012 10:05 )

 

E-sąd

Email Drukuj PDF

Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku, z dniem  1 stycznia 2010 r. zostaje wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze ( art. 505 28 – 50537 k.p.c)

Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala na znaczne przyspieszenie rozpatrywania spraw, które nie wymagają przeprowadzania postępowania dowodowego. Umożliwia szybsze wydanie nakazu zapłaty. Niesie ono także wiele innych korzyści.

Z elektronicznym postępowaniem upominawczym można zapoznać się na stronie e-sad.

 Opublikowano przez o 13:39