Informacje dla niepełnosprawnych

 

Szanowni Państwo,

Budynek Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Kościuszki 30 jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Brak wind wewnątrz budynku uniemożliwia poruszanie się po wszystkich kondygnacjach.

Dlatego też, planując przybycie do Sądu uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt.

Osoby poruszające się na wózkach, mogą dostać się do siedziby Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim wejściem głównym od strony ul. Kościuszki za pomocą podjazdu dla niepełnosprawnych.

1. Budynek sądu przy ul. Kościuszki 30.

II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Zespół Kuratorskiej Służby dla Dorosłych, Zespół Kuratorskiej Służby dla Nieletnich, Oddział Administracyjny, Księgowość, Kasa, Archiwum, Biuro Podawcze.

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych po prawej stronie od wejścia głównego do budynku sądu. Należy udać się do wejścia (oznaczonego znaczkiem) i przycisnąć przycisk dzwonka, następnie poczekać na pracownika, który zorganizuje pomoc w wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej i wprowadzi osobę na wózku do hallu głównego.

Pracownik Biura Podawczego organizuje wprowadzenie osoby niepełnosprawnej i powiadamia przewodnika, który prowadzi interesanta do wskazanego miejsca. W sytuacji wezwania osoby niepełnosprawnej jako strony postępowania na salę rozpraw nr 14, nr 21, nr 36, nr 29, nr 30 , gdzie istnieją bariery architektoniczne istnieje możliwość zorganizowania posiedzenia sądu na sali rozpraw nr 5. Sala ta znajduje się na parterze budynku. Możliwość przeniesienia posiedzenia istnieje po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności w sekretariacie wydziału, co najmniej trzy dni przed terminem rozprawy.

Kontakt do przewodników

Osoby pragnące otrzymać pomoc w poruszaniu się po gmachu Sądu proszone są o kontakt z przewodnikiem lub z pracownikiem Policji Sądowej.

Budynek sądu przy ul. Kościuszki 30

  1. III Wydział Rodzinny, piętro 2, brak windy, pokój 26 , tel.(58) 777 46 30 fax:(58) 777 46 31 e-mail: wydzial3rodzinny@starogard-gd.sr.gov.pl
  2. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich, piętro 2, brak windy, pokój 34, tel. (58) 777 46 23, (58) 777 46 40
  3. II Wydział Karny, piętro 1, brak windy, pokój 16, tel. (58) 777 46 57 e-mail: wydzialkarny@starogard-gd.sr.gov.pl
  4. Oddział Administracyjny, parter, pokój 6, tel. (58) 777 46 47, fax. (58) 777 46 58, e-mail: sad@starogard-gd.sr.gov.pl
  5. Policja Sądowa – parter, tel. (58) 777 46 34 

2. Budynek sądu przy ul. Kościuszki 13.

I Wydział Cywilny, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przed budynkiem znajdują się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych po przeciwnej stronie budynku Starostwa Powiatowego. Budynek sądu posiada platformę wjazdową dla niepełnosprawnych do głównego wejścia i za głównym wejściem po prawej stronie znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pracownik biura Podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych powiadamia przewodnika, który pomoże poruszać się po całym budynku.

Jest możliwe wprowadzenie wózka do windy z osobą towarzyszącą. W celu ułatwienia przemieszczania się wewnątrz budynku Sądu na ul. Kościuszki 13 wyznaczono przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym interesantom.

Dostosowane toalety znajdują się na I piętrze pok. 16.

Budynek Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdański, przy ul. Kościuszki 13 jest obiektem przystosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla niepełnosprawnych i windę ułatwiające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

Kontakt do przewodników

Osoby pragnące otrzymać pomoc w poruszaniu się po gmachu Sądu proszone są o kontakt z przewodnikiem.

Budynek sądu przy ul. Kościuszki 13

  1. I Wydział Cywilny, piętro 1, sale rozpraw piętro 4, winda w budynku, pokój 18, tel. (58) 777 50 32; e-mail: wydzial1cywilny@starogard-gd.sr.gov.pl 
  2. V Wydział Ksiąg Wieczystych, parter, winda w budynku, pokój 3, tel./fax. (58) 777 50 21; e-mail: wkw@starogard-gd.sr.gov.pl 

 

 

 

 

 

Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych

 

 Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych interesantów Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

 

 

 

Z dniem 1 kwietnia 2012 weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniewidomym do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (tłumacza SKOGN – systemów komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Wychodząc naprzeciw potrzebom niesłyszących petentów Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim informujemy, iż zapewnia się usługi pozwalające na komunikowanie się osobom głuchoniemym za pośrednictwem środków wspierających komunikację w postaci:

Petenci mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w sądzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 Osoby uprawnione do usługi tłumacza migowego są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem  (z wyjątkiem nagłych wypadków) w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, pokój nr 6 parter budynku sądu przy ul. Kościuszki 30 w Starogardzie Gdańskim, fax. 58 56-239-59 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sad@starogard-gd.sr.gov.pl. Po dokonaniu zgłoszenia Sąd zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

Podstawa prawna:

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 nr 209 poz. 1243).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opublikowano przez o 12:52