Informacje

 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

Budynek przy ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański  – główna siedziba Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 

Władze: Prezes Sądu, Dyrektor Sądu

Wydziały: II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Oddziały: Odział Administracyjny, Księgowość, Kasa, Archiwum

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

Biuro Podawcze

Budynek przy ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański

Wydziały: I Wydział Cywilny, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przy budynku przy ul. Kościuszki 13 mieści się Ośrodek Kuratorski.

Sąd Rejonowy urzęduje :

w poniedziałki od 7:30 -do 18.00

od wtorku do piątku od 7: 30 -15: 30

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim:

miasta: Czarna Woda, Skórcz, Starogard Gdański oraz gminy: Starogard Gdański, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo.


Numer rachunku bieżącego dochodów Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

NBP O/O w Gdańsku

57 1010 1140 0064 8022 3100 0000

wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary

do przelewu za granicą należy podać numer SWIFT: NBPLPLPW  IBAN: PL

Numer r-ku sum depozytowych

PLN 92 1130 1017 0021 1001 0490 0004

USD 65 1130 1017 0021 1001 0490 0005

EUR 49 1130 1017 0021 1001 0490 0002

CHF 76 1130 1017 0021 1001 0490 0001

GBP 22 1130 1017 0021 1001 0490 0003

sumy obce, np. poręczenia majątkowe; zabezpieczenia komornicze, sumy stanowiące przedmiot sporu, kaucji od osób prawnych i fizycznych, wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych; depozyty

Numer rachunku sum na zlecenia

NBP O/O w Gdańsku

94 1010 1140 0064 8013 9800 0000

zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy

Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk

67 1130 1121 0006 5594 5820 0001

świadczenia pieniężne, nawiązki

Numer rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

NBP O/O w Gdańsku

77 1010 1140 0064 8018 9110 0000

zwrot pożyczek mieszkaniowych


Wszelkie pisma należy składać bezpośrednio w biurze podawczym czynnym od 7:30 do 15.30 oraz nadsyłać pocztą na adres 83-200 Starogard Gdański ul. Kościuszki 30.

Prezes Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

SSR Piotr Wangler

e-mail: administracja@starogard-gd.sr.gov.pl

Dane kontaktowe:
ul. Kościuszki 30 
83 – 200 Starogard Gdański
I piętro pok. 18

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

SSR Maciej Bącal

e-mail: administracja@starogard-gd.sr.gov.pl

Dane kontaktowe:
ul. Kościuszki 30 
83 – 200 Starogard Gdański
I piętro pok. 19

Dyrektor Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

Beata Jantowska

e-mail: b.jantowska@starogard-gd.sr.gov.pl

Dane kontaktowe:
ul. Kościuszki 30 
83 – 200 Starogard Gdański
I piętro pok. 20

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim:.

Prezes i Wiceprezes Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przyjmują interesantów, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź osobistym terminu i godziny spotkania z Oddziałem Administracyjnym przy ul. Kościuszki 30 pokój nr 6 lub pod nr tel.  58 777 46 47.

Prezes Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10:00 do godz. 12:00 i czwartek od godz. 13:00 do 15:00, a nadto Prezes Sądu może przyjąć interesanta w miarę możliwości w innych godzinach.

 Opublikowano przez o 13:32