Majątek

 

Majątek Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na dzień 31.12.2019 r. wynosił 7 248 287,16 zł. brutto i kształtował się następująco:

– budynek przy ul. Kościuszki 30 (w trwałym zarządzie) – 1 162 809,00 zł
– budynek przy ul. Sobieskiego 6a- 3 350 493,00 zł
– grunty nieruchomość- 682 058,00 zł
– urządzenia komputerowe, drukarki, telefaksy, kserokopiarki, urządzenia zabezpieczające i inne – 1 961 661,86 zł
– wartości niematerialne i prawne (powyżej 3 500 zł) – 91 265,30 zł

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. – 4 890 057,59 zł


Majątek Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na dzień 31.12.2016 r.
wynosił 2 977 586,99 zł. brutto i kształtował się następująco:

– budynek przy ul. Kościuszki 30 (w trwałym zarządzie) – 1 162 809,00 zł
– grunty nieruchomość 37 551,00 zł
– urządzenia komputerowe, drukarki, telefaksy, kserokopiarki, urządzenia zabezpieczające i inne – 1 685 961,69 zł
– wartości niematerialne i prawne (powyżej 3 500 zł) – 91 265,30 zł

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. – 1 036 588,02 zł


Majątek Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na dzień 31.12.2015 r.
wynosił 2 984 134,36 zł.brutto i kształtował się następująco:

– budynek przy ul. Kościuszki 30 (w trwałym zarządzie) – 1 162 809,00 zł
– grunty nieruchomość 37 551,00 zł
– urządzenia komputerowe, drukarki, telefaksy, kserokopiarki, urządzenia zabezpieczające i inne – 1 610 063,30 zł
– wartości niematerialne i prawne (powyżej 3 500 zł) – 83 711,06 zł

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2015 r. – 1 190 964,70 zł

 Opublikowano przez o 13:37