Sprawozdania Statystyczne

 

Sprawozdania za 2020 rok

Sprawozdania półroczne

S07R20202 – karny (wykroczenia) S10R20202- karny (wykonywanie orzeczeń) S16R20202 – rodzinny i nieletnich S20K20202 – księgi wieczyste S23K20202 – komornicy S40R20202 – kuratorzy S01R20202 – cywilny S05R20202 – karny S06R20202 – karny (osoby osadzone)


Sprawozdania za 2019 rok

Sprawozdania roczne

S40R20194 – kuratorzy S20K20194 (1) – księgi wieczyste S16R20194 (2) – rodzinny S10R20194 – karny (wykonywanie orzeczeń) S07R20194 – karny (wykroczenia) S06R20194 – karny (osoby osadzone) S05R20194 – karny S01R20194 – cywilny MS 23 za 2019 rok- komornicy 

Sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdania roczne

II Wydział Karny MS-S5-rok 2018  III Wydział Rodzinny i Nieletnich MS-S16-18-rok 2018  V Wydział Ksiąg Wieczystych MS-S20KW-rok 2018   MS-Kom23-rok 2018   MS-S40r-rok 2018   MS-S10r-rok 2018  MS-S7-rok 2018    MS-S1r-rok2018  MS-S6r-rok-2018

I półrocze 2018 r.

S05R20181 S16R20181 S20K20181 S01R20181

Sprawozdania za 2017 rok

sprawozadnie MS-S7 sprawozdanie MS-S5r sprawozdanie MS-S6r sprawozdanie MS-S10r sprawozdanie MS-S16-18 sprawozdanie MS-S20KW sprawozdanie MS-S40 sprawozdanieMS-S1r (1) sprawozdanieMS-S1r

S01R20172 S05R20172 S06R20172 S07R20172 S10R20172 S16R20172 S20K20172 S23K20172 S40R20172

Sprawozdania za 2016 rok

S40R20164 S23K20164 S20K20164 S16R20164 S05R20164 S10R20162 S16R20162 S20K20162 S23K20162 S40R20162

S07R20162 S05R20161 (1)