Kuratorzy

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujacy orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Sylwia Filbrandt
s.filbrandt@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-24, pok. 34
Poniedziałek: godz. 7:30 – 11:30 Środa: godz. 7:30- 11:30
Czwartek: godz. 7:30 – 15:30 Piątek: godz. 7:30 – 11:30

Aleksandra Krzykowska- Bącal
a.krzykowska-bacal@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-40, pok.28
Poniedziałek: godz.7:30- 11:30 Wtorek: godz. 11:30-15:30

Joanna Kosecka
j.kosecka@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-23, pok. 34
Poniedziałek:godz.11:30 – 15:30 Czwartek: godz. 7:30-11:30

Ryszard Laniecki
r.laniecki@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-23, pok. 34
Poniedziałek: godz. 11:30- 15:30 Środa: godz. 7:30- 11:30

Iwona Cesarz
i.cesarz@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-40, pok. 28
Wtorek: godz. 7:30- 11:30 Piątek: godz.11:30- 15:30

Dorota Hinc
d.hinc@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-23, pok. 34
Wtorek: godz.7:30- 11:30 Czwartek: godz. 11:30- 15:30

Marek Czerwiński
m.czerwinski@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-40, pok. 28
Środa 11:30 – 15:30 Piątek 07:30 – 11:30


II Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej wykonujacy orzeczenia w sprawach karnych

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Beata Malinowska
beata.malinowska@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-53, pok. 4
Wtorek: 7:30 – 15:30, Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 11:30

Dariusz Nieśmiałek
d.niesmialek@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-51, pok. 2
Poniedziałek: 7:30 – 11:30, Czwartek: 11:30 – 15:30

Angelika Szlagowska
angelika.szlagowska@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-27, pok. 4
Poniedziałek: 11:30 – 15:30, Środa: 7:30 – 11:30

Renata Kotlewska
renata.kotlewska@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-51, pok. 2
Poniedziałek: 11:30 – 15:30, Środa: 7:30 – 11:30

Anna Szczepan
anna.szczepan@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-27, pok. 4
Środa: 11:30 – 15:30, Piątek: 7:30 – 11:30

Joanna Cyrzan-Pluta
joanna.cyrzan-pluta@starogard-gd.sr.gov.pl
tel. (58) 777-46-27, pok. 4
Wtorek: 11:30 – 15:30, Czwartek: 7:30 – 11:30

Alicja Jakubus
alicja.jakubus@starogard-gd.sr.gov.pl
tel: (58) 777-46-51, pok. 2
Środa: 11:30 – 15:30, Piątek: 7:30 – 11:30

Adrian Szyszka
adrian.szyszka@starogard-gd.sr.gov.pl
tel: (58) 777-46-53, pok. 4
Poniedziałek: 07:30 – 11:30, Czwartek: 11:30 – 15:30

Marta Duchiewicz
marta.duchiewicz@starogard-gd.sr.gov.pl
tel: (58) 777-46-51, pok. 2
Wtorek: 07:30 – 11:30, Piątek: 11:30 – 15:30

Małgorzata Mras
malgorzata.mras@starogard-gd.sr.gov.pl
tel: (58) 777-46-51, pok. 2
Wtorek: 11:30 – 15:30, Czwartek: 7:30 – 11:30

Magdalena Wrońska
magdalena.wronska@starogard-gd.sr.gov.pl
tel: (58) 777-46-51, pok. 4
Wtorek: 7:30 – 11:30, Piątek: 11:30 – 15:30

 Opublikowano przez o 12:58