Monitoring

 


Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

OBIEKT MONITOROWANY

 

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu

  1. Administratorem systemu monitoringu oraz Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdańskim, administracja@starogard-gd.sr.gov.pl.
  2. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony dóbr i mienia zgodnie z art. 5a § 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259 ze zm.).
  3. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 20 dni.
  5. Funkcjonowanie monitoringu określa „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim” dostępna do wglądu w siedzibie Sądu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Więcej informacji można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim– iodo@starogard-gd.sr.gov.pl

 

zarządzenie nr 23 wdrożenie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych z systemu monitoringu