Pomoc osobom pokrzywdzonym

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Starogardzie Gdańskim

Stowarzyszenie Integracja na Plus zs. w Skarszewach informuje, że w ramach pomocy współfinansowanej z Funduszu Sprawiedliwości realizuje projekt pn. POMOC NA PLUS, który jest skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem z obszaru powiatów starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, malborskiego oraz kwidzyńskiego. Pomoc można uzyskać w pięciu Punktach Pomocy zlokalizowanych na terenie Sztumu, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Tczewa i Kwidzyna, a także za pośrednictwem całodobowej infolinii pod numerem telefonu: +48 537-506-066.

ulotka 1

 

 

 

Pismo dot. utworzenia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępswem w Caritas Archidiecezji Gdańskiej

POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, oferuje pomoc w zakresie:

  1. pomocy prawnej,
  2. mediacji
  3. pomoc tłumacza migowego
  4. pomocy psychologicznej,
  5. doradztwa pierwszego kontaktu
  6. finansowanie szkoleń i kursów

6)   pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

7)  finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

8) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,

9) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych

10) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

 

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Adresy Ośrodków województwo pomorskie 

 

  1.  Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Gdańsku- ul. Plac Grunwaldzki 8 ; 80-240 Gdańsk;  tel. 795-055-945; e-mail: pomocpokrzywdzonym2@gmail.com
  2. Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Malborku  – ul. Mickiewicza 26/1 ; 82-200 Malbork; tel.795-035-345; e-mail:  pomocpokrzywdzonym@gmail.com
  3. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kętrzynie  – ul. Krasickiego 4; 83-400 Kościerzyna; tel. 795-055-345; e-mail: pomocpokrzywdzonym1@gmail.com

 

 Opublikowano przez o 13:29